Tjøme kirkelige fellesråd logo

Prestens hjørne

“Hvorfor grå ter du?”

Vi har feiret på ske. At Jesus har oppstå tt fra døden, legemlig, er den absolutte kjerne i den kristne tro. Det er en kilde til trøst og glede for alle som setter sin tillit til Jesus: døden har ikke lenger det siste ordet. Vi som lever få r leve med denne svimlende sannhet: det evige liv.

Det er derfor noe overraskende at det første spørsmå l engelen i den tomme graven stiller er dette: “Hvorfor grå ter du, Maria?” Har hun ikke skjønt, har ikke vi forstå tt? Jesus har stå tt opp fra døden – har vi fremdeles noen grunn til å gråte?

Noe av det jeg er glad for når det gjelder bibelen vå r, er at den er så forstå elsesfull. Vi som lever dette livet har, fra tid til annen, gode grunner til å grå te. Noen mer enne andre. Livet leves, fra tid til annen, i motbakker; sorg, sykdom, konflikter, vonde erfaringer – alt gir oss grunn til å grå te. Derfor er det et godt spørsmå l som bibelen stiller oss: “Hvorfor grå ter du?”. Det er viktig, noen ganger, å stanse og ta seg tid til å svare på det spørsmå let. Det gjør noe med bevisstheten vå r å vite.

Maria svarer imidlertid “galt” på spørsmå let: “fordi de har tatt min Herre bort”. Hun trodde noen hadde stjå let Jesu` kropp og at han dermed fremdeles var død. DET er i alle fall et svar som ingen av oss trenger å svare på spørsmålet.

Tvert i mot: det er en av de tingene i vå re liv vi slipper å grå te for. Jesus har stå tt opp.

Dermed leves livet i slags dobbelthet: vi har vå re grunner til å grå te og vi har en grunn til å glede oss. Paulus beskriver det slik: “vi er døende, men se vi lever, vi sørger, men er alltid glade, vi har ingenting, men eier alt” (2.Korinterbrev kap.6.). Dermed er det å leve som en troende en mulighet til å leve i ærrlighet overfor våre livs realiteter, parallellt med en tillit til at Jesus er tilstede i dette livet vå rt.

Det som løste det hele for Maria var da den oppstandne Jesus ropte navnet hennes. Da kjente hun ham igjen.

I bibelen stå r det Gud kjenner oss alle ved navn.

Jan Brastein

Sogneprest

ArrowIcon BloggerIcon AimIcon DeliciousIcon PaperIcon EtsyIcon FacebookIcon FilmStripIcon FlickrIcon CameraIcon LaunchIcon GooglePlus2Icon GooglePlusIcon HeartIcon InformationIcon InstagramIcon LastfmIcon FrontCameraIcon LinkedInIcon EmailIcon MoneyIcon ItunesIcon MyspaceIcon OpenTableIcon PayPalIcon PencilIcon PersonIcon PhotoIcon PicasaIcon PinterestIcon PodcastIcon RssIcon ShoppingCartIcon SoundCloudIcon StarIcon TableProjectIcon TheCityIcon TumblrIcon Twitter2Icon TwitterIcon TypepadIcon VideoIcon VimeoIcon WordPressIcon YelpIcon YoutubeIcon