Tjøme kirkelige fellesråd logo

Om oss

Kirkene

Her finner du informasjon om Tjøme kirke, Hvasser kirke og Kirkegå rder og gravlund i Tjøme kommune.

TJØ ME KIRKE

Tjøme kirke er en langkirke i nygotisk stil. Kirken er bygget i stein og tegl i 1866 på den tidligere middelalderskirkens grunn. Også stein fra den forrige kirken som ble revet 1865 er benyttet. Arkitekt Anders Thorød tegnet kirken, mens byggekomiteen bestod av Tjøme-skipsrederne Ole Larsen Røed og Lars Bache. Tjøme kirke ble vigslet 12. september 1867.

Mange elementer fra den gamle steinkirken er bevart. Altertavlen og prekestolen som er utskå ret av den kjente danske billedskjæ rer Abel Schrøder d.y. mellom 1670 og 1676 er overført fra den gamle kirken. Av annen kirkekunst kan nevnes at krusifikset er utført i høygotisk stil og er fra første halvdel av 1300-å rene.

Gallerimaleriene som er fra 1600-tallet er sannsynligvis malt av Jørgen Schultz. Næ rmest alteret ser vi 11 av apostlene. Næ rmest utgangen ser vi derimot de fem kloke og de fem då rlige jomfruer. Døpefonten har tidligere stått i kirkemuseet, men ble ved restaureringen i 1950 ført tilbake til Tjøme kirke. Den er tidfestet til 1789. I koret henger dessuten et stort oljemaleri "Lasarus oppvekkelse", malt ca. å r 1700.

Skutemodellene som henger i midtgangen er to fregatter, en fra ca. 1650 og en fra ca. 1850. I midtgangen henger det også tre lysekroner. Den midterste er fra siste halvdel av 1600 tallet, mens de to øvrige antas, p.g.a. sin senmiddelalderlige form, å væ re langt eldre. Klokkene teller 4 stykker, hvorav to er støpt i Amsterdan, henholdsvis: 1707 og 1712. De øvrige er støpt hos Olsen Nauens klokkestøperi utenfor Tønsberg.

Kirken er restaurert i 1949-1950, i 1991 og sist i 2006, i forbindelse med kirkens 140 års jubileum.

For flere bilder og informasjon om Tjøme kirke, klikk her.

For en videotur av Tjøme kirke (laget av André Bockelie), se her.

I anledning Tjøme kirkes 140 års jubileum ble det utgitt en jubileumshefte. Klikk her for festskrift fra 2007.

Besøksadresse:

Hvitskjærrveien 6

3145 Tjøme

HVASSER KIRKE

Hvasser kirke er en langkirke i tre, og den 6. mai 1902 ble grunnsteinen til Hvasser kirke lagt ned. Kirken ble innviet vel ett å r senere, den 26. juni 1903. Senere, i 1912, er kirken bygget på med tå rn og større vå penhus. Utformingen er enkel og med høye vinduer i gotisk stil. I 1935 ble det oppført galleri over nordre del av kirkeskipet.

Altertavlen, "Oppstandelsen", er malt av Lagerthe Nielsen i 1903 og er av samme å r som prekestolen. Glassmaleriene som viser "Maria og Jesus, korsfestelsen, oppstandelse" er fra 1953. Kirken har to kirkeklokker. Begge er laget av Olsen Nauen klokkestøperi, og ble satt inn i 1936. Til 100 å rs jubileet ble kirken fornyet innvendig samtidig som den i stor grad ble tilbakeført til sin opprinnelse.

Hvasser kirke innvier nytt orgel av tysk merke fra Orgelbau Steinmeyer andre på skedag 2014. Orgelets estetiske utforming er inspirert av stilelementer i Hvasser kirke, og sæ rlig spissbuene på vinduene og kirkens hvelvede tak. Orgelet har en barokk klangmessig stil.

Hvasser kirke ligger vakkert til: Den er sjarmerende og intim og vel verdt et besøk!

Besøksadresse:

Hvasserveien 189

3148 Hvasser

KIRKEGÅ RD OG GRAVLUND

I Tjøme kommune er det to kirkegå rder og en gravlund. Kirkegå rden på Tjøme ligger henholdsvis på syd- og nordsiden av Tjøme kirke. Også på Hvasser ligger kirkegå rden inntil kirken. Gjervå g gravlund ligger på strekningen mellom Budal og Vrengen.

ArrowIcon BloggerIcon AimIcon DeliciousIcon PaperIcon EtsyIcon FacebookIcon FilmStripIcon FlickrIcon CameraIcon LaunchIcon GooglePlus2Icon GooglePlusIcon HeartIcon InformationIcon InstagramIcon LastfmIcon FrontCameraIcon LinkedInIcon EmailIcon MoneyIcon ItunesIcon MyspaceIcon OpenTableIcon PayPalIcon PencilIcon PersonIcon PhotoIcon PicasaIcon PinterestIcon PodcastIcon RssIcon ShoppingCartIcon SoundCloudIcon StarIcon TableProjectIcon TheCityIcon TumblrIcon Twitter2Icon TwitterIcon TypepadIcon VideoIcon VimeoIcon WordPressIcon YelpIcon YoutubeIcon