Tjøme kirkelige fellesråd logo

Om oss

Hvasser menighetsråd

Menighetsrå d

Menighetsrå det skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nærre det kristelige liv i soknet, sæ rlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt, syke og døende betjent med det, døpte gis då psopplærring, barn og unge samlet om gode formå l og legemlig og å ndelig nød avhjulpet.

Menighetsrå dets styringsoppgaver bestå r i å :

 • formulere visjoner og må l for menigheten
 • fordele ressurser til bestemte oppgaver og aktiviteter
 • legge forholdene til rette med en tydelig og hensiktsmessig organisasjons-utforming
 • søke å tilføre menigheten kompetanse gjennom styrking og utvidelse av medarbeiderstaben.
 • samarbeid med organisasjoner og grupper i lokalsamfunnet.
 • Hvasser menighetsrå d har i perioden 2016-2019

  Thomas Bell, leder

  Trine Øyen, nestleder

  ArrowIcon BloggerIcon AimIcon DeliciousIcon PaperIcon EtsyIcon FacebookIcon FilmStripIcon FlickrIcon CameraIcon LaunchIcon GooglePlus2Icon GooglePlusIcon HeartIcon InformationIcon InstagramIcon LastfmIcon FrontCameraIcon LinkedInIcon EmailIcon MoneyIcon ItunesIcon MyspaceIcon OpenTableIcon PayPalIcon PencilIcon PersonIcon PhotoIcon PicasaIcon PinterestIcon PodcastIcon RssIcon ShoppingCartIcon SoundCloudIcon StarIcon TableProjectIcon TheCityIcon TumblrIcon Twitter2Icon TwitterIcon TypepadIcon VideoIcon VimeoIcon WordPressIcon YelpIcon YoutubeIcon