Tjøme kirkelige fellesråd logo

Kirkeliv

Musikk

Kirkemusikk er et bredt områ de og det kirkemusikalske livet varierer veldig fra menighet til menighet i vå rt landstrakte land. Her er en oversikt over det kirkemusikalske livet i vå re menigheter. Musikk setter rammer rundt hverdager og fest, og aktiviteter i menighetene spenner fra å synge med babyene på små barnstreff til høytidelig orgelmusikk under kirkelige handlinger som begravelser, vielser og gudstjenester. Mer om de enkelte aktiviteter kan dere lese her.

Konserter

I løpet av å ret arrangeres det en rekke konserter bå de av aktører som bruker en av kirkene vå re og ikke minst også av menighetene selv. Spekteret spenner vidt med alt ifra orgelkonsert med blant annet menighetens egen kantor til korkonserter med menighetens egne kor. Vi arrangerer egne sommerkvelder torsdagene i juli og det store høydepunktet i adventstiden er ”Vi synger julen inn” hvor alle kor på hele øya deltar og skaper skikkelig førjulsstemning.

Kor

Tjømebarna

Tjømebarna er et kor for barn som gå r i 1.-4. klasse på grunnskolen. Vå re øvelser er tirsdager kl 13:00 –14:00 i musikkrommet på Lindhøy skole og vi følger skoleå ret. Det er alltid frukt å få på øvelsen.

Vi er en glad gjeng som synger og leker sammen. Vi reiser på barnegospelfestival på høsten, deltar på Tå rnagenter og konsert sammen med Tjøme Soul Children. Synger på gudstjenester og setter av og til opp en musikal. Her skjer det mye spennende!

Tjøme Soul Children

Tjøme Soul Children er et kor for barn og ungdom i alderen 10-16 å r. Vå re øvelser er onsdager kl 14:30 –16:00 i Tjøme kirke og vi følger skoleå ret. Hos oss er det også frukt å få på øvelsen.

Vi er en glad gjeng som synger og ”danser” sammen. Vi synger sanger som grenser tett opp imot pop og Gospel. Vi deltar på Soul Children Festivalen på høsten, har å rlig konsert sammen med Tjømebarna og en kjent artist. Deltar på Lys Vå ken, synger på gudstjenester og finner også ellers på mange morsomme ting.

Joyful

Joyful er et Gospelkor for alle fra 16 å r og oppover. Vå re øvelser er torsdager kl 19:00 –21:00 i Tjøme kirke og vi følger skoleå ret. Vi er en glad gjeng som liker sanger med glade rytmer. Vi synger alt fra de klassiske gospelsangene til de litt mer ”moderne” gospelsangene. Sangene hentes fra ulike land og artister over hele verden. Vi synger på gudstjenester, er med på konserter med andre, samt at vi også arrangerer vå re egne konserter med band og solister.

ArrowIcon BloggerIcon AimIcon DeliciousIcon PaperIcon EtsyIcon FacebookIcon FilmStripIcon FlickrIcon CameraIcon LaunchIcon GooglePlus2Icon GooglePlusIcon HeartIcon InformationIcon InstagramIcon LastfmIcon FrontCameraIcon LinkedInIcon EmailIcon MoneyIcon ItunesIcon MyspaceIcon OpenTableIcon PayPalIcon PencilIcon PersonIcon PhotoIcon PicasaIcon PinterestIcon PodcastIcon RssIcon ShoppingCartIcon SoundCloudIcon StarIcon TableProjectIcon TheCityIcon TumblrIcon Twitter2Icon TwitterIcon TypepadIcon VideoIcon VimeoIcon WordPressIcon YelpIcon YoutubeIcon