Tjøme kirkelige fellesråd logo

Kirkeliv

Misjonsprosjekt

Menighetsrå dene i Tjøme og Hvasser menigheter har vedtatt at det nye misjonsprosjektet blir å støtte « Skoler for svaksynte på Madagaskar». Dermed vil en av de mest marginaliserte grupper i dette landet få hjelp til skolegang bå de i teoretiske fag og yrkesopplæ ring.

Skolene drives av Den lutherske kirken. I det offentlige skolesystemet finnes det ingen muligheter for skolegang for blinde og svaksynte. Kirkens skoler er eneste mulighet til en utdannelse for denne gruppen. Behovet for skoleplasser er enormt. Statistikken er usikker, men ut fra anslag sammenlignet med andre land regner man med at det er ca. 400 000 blinde og svaksynte på Madagaskar. Bare en brøkdel av disse få r opplæ ring.

Kirken har fire skoler for blinde og svaksynte. Det er tre skoler med internat. De er plassert i Antsirabe, Tulear og Faragfangana. I en største havnebyen, Toamasina, er det opprettet klasser for blinde som bor hjemme. I tillegg til skolene driver også kirken et kompetansesenter på Loharano hvor læ rere kurses i den spesielle pedagogikken innen opplæ ring av blinde.

Pengene som menighetene her på øyene bidrar med, vil bli brukt til skolenes drift og til stipendier til elever som kommer fra familier som ikke er i stand til å betale skolepenger.

Gode resultater for blinde elever på Madagaskar

«De blinde er de flinkeste elevene», sier den engasjerte rektoren Harisoa Charlotte Razafindranor på Ebenezer College i Antananarivo, Madagaskar. Hun har ansvaret for over 400 elever og nå også 5 blinde elever som har startet på hennes skole i hovedstaden.

De siste å rene har det væ rt en reform på skolene som den gassiske lutherske kirke har på Madagaskar. En av må lsettingene har væ rt å inkludere elever med nedsatt funksjonsevne. KABB fikk besøke madame Harisoa Charlotte Razafindranor. Hun er rektor på Ebenzer College. Skolesystemet på Madagaskar er slik at etter 5 å r på primary school, gå r elevene 4 å r på college og kan avslutte med 3 å r på high school.

Skepsisen forsvant

Det var i fjor at de første blinde elevene kom. De andre elevene var først svæ rt skeptiske. De tenkte at nå blir dette en spesialskole og at vi vanlige må slutte. Men skepsisen forsvant etter noen dager. Rektoren sier at det er svæ rt enkelt å ha blinde elever i klassen. De må bare passe på at læ reren forteller hva som blir skrevet på tavla. Den blinde elven har en seende elev på hver side av seg som kan fortelle hva som skjer, om det er nødvendig. Resultatene så langt er at de blinde elevene klarer seg svæ rt godt. De har gode resultater i alle fag.

Mange utfordringer

Det som er en utfordring er at det ikke finnes noen læ rebøker i punktskrift. Og heller ingen andre bøker. Et annet ønske er at skolen kan få noen headset, slik at de blinde elevene kan bruke datamaskinene som skolen har installert med syntetisk tale uten å forstyrre de andre elevene. Dette gjelder sæ rlig ved gjennomføring av eksamen. De fleste av de over 400 elevene på skolen bor i næ rområ det sammen med familien sin. De blinde elevene, som gikk på en blindeskole i Antsirabe (120 km sør for hovedstaden), bor langt borte fra sin familie.

De blinde elevene bor under samme tak og få r besøk fra foreldrene en gang i må neden. De må stort sett klare seg selv. Foreldrene deler på kostnadene for å få en person til å lage mat. Det er vanskelig å tilberede varm mat nå r det må skje over å pen ild. Med det er ikke alltid at pengene strekker til.

Madame Harisoa Charlotte Razafindranor hå per at det kommer flere blinde elever til hennes skole.

Misjonsprosjekt avtale mellom menighetene og NMS

Lenk til Terje Evensens blogg

Fakta om Den Lutherske Kirken på Madagaskar

Lenk til artikkel om NMS i Madagaskar

ArrowIcon BloggerIcon AimIcon DeliciousIcon PaperIcon EtsyIcon FacebookIcon FilmStripIcon FlickrIcon CameraIcon LaunchIcon GooglePlus2Icon GooglePlusIcon HeartIcon InformationIcon InstagramIcon LastfmIcon FrontCameraIcon LinkedInIcon EmailIcon MoneyIcon ItunesIcon MyspaceIcon OpenTableIcon PayPalIcon PencilIcon PersonIcon PhotoIcon PicasaIcon PinterestIcon PodcastIcon RssIcon ShoppingCartIcon SoundCloudIcon StarIcon TableProjectIcon TheCityIcon TumblrIcon Twitter2Icon TwitterIcon TypepadIcon VideoIcon VimeoIcon WordPressIcon YelpIcon YoutubeIcon