Tjøme kirkelige fellesråd logo

Kirkeliv

Diakoni

DIAKONIPLAN

Omsorg for mennesker...

Den norske kirke vedtok i 2007 Plan for diakoni. Diakoniforståelsen som denne planen bygger på , er at kirken ut fra sin egenart har et diakonalt oppdrag som kan beskrives som et omsorgsoppdrag. Det dreier seg om omsorg for enkeltmennesker og grupper som lever i en nødssituasjon. Det handler videre om et oppdrag som tar sikte på å bygge gode fellesskap og fremme medmenneskelighet på alle områ der i kirke og samfunn, ikke bare ved å stille seg ved siden av medmennesket som passiv tilskuer, men i aktivt engasjement. Det diakonale oppdraget omfatter hele skaperverket, og understreker ansvaret for å bevare hele skaperverkets integritet.

Diakonen

Diakonen er kirkens omsorgs- eller sosialarbeider. Han har kontakt med mennesker som trenger hjelp, eller bare noen å prate med. Vå r diakon arrangerer blant annet rusfri café , driver sorgarbeid, små barnstreff for babyer og formiddagstreff for eldre. Han arbeider for solidaritet i lokalsamfunnet og over landegrensene. Diakonen jobber tett opp mot kommunen, og oppgavene varierer fra sted til sted. Diakonen skal også få med seg frivillige medarbeidere, og inspirere og rettlede disse.

Behov for å kontakte diakonen? Send en epost her.

ArrowIcon BloggerIcon AimIcon DeliciousIcon PaperIcon EtsyIcon FacebookIcon FilmStripIcon FlickrIcon CameraIcon LaunchIcon GooglePlus2Icon GooglePlusIcon HeartIcon InformationIcon InstagramIcon LastfmIcon FrontCameraIcon LinkedInIcon EmailIcon MoneyIcon ItunesIcon MyspaceIcon OpenTableIcon PayPalIcon PencilIcon PersonIcon PhotoIcon PicasaIcon PinterestIcon PodcastIcon RssIcon ShoppingCartIcon SoundCloudIcon StarIcon TableProjectIcon TheCityIcon TumblrIcon Twitter2Icon TwitterIcon TypepadIcon VideoIcon VimeoIcon WordPressIcon YelpIcon YoutubeIcon