Tjøme kirkelige fellesråd logo

Kirkeliv

Bli involvert

Tjøme og Hvasser menigheter er i stor grad basert på frivillig innsats. Vi trenger en rekke frivillige til ulike oppgaver. Dersom du ønsker å bidra i menighetenes arbeid vil vi gjerne ha deg med!

Vi trenger frivillige til blant annet: Leksehjelpen, Tjømeposten, forskjellige barn og ungdoms arrangement, praktisk arbeid i og rundt Fredtun, Formiddagstreffet, Besøkstjeneste og mange andre oppgaver.

Bli med som frivillig og en del av et spennende fellesskap, fullt av positiv energi og arbeidsglede!

Kontakt sognediakon Rune Jæ ger-Lian for mer informasjon på :

33 06 77 15 eller rli@tjome.kommune.no, eller fyll ut skjema:

ArrowIcon BloggerIcon AimIcon DeliciousIcon PaperIcon EtsyIcon FacebookIcon FilmStripIcon FlickrIcon CameraIcon LaunchIcon GooglePlus2Icon GooglePlusIcon HeartIcon InformationIcon InstagramIcon LastfmIcon FrontCameraIcon LinkedInIcon EmailIcon MoneyIcon ItunesIcon MyspaceIcon OpenTableIcon PayPalIcon PencilIcon PersonIcon PhotoIcon PicasaIcon PinterestIcon PodcastIcon RssIcon ShoppingCartIcon SoundCloudIcon StarIcon TableProjectIcon TheCityIcon TumblrIcon Twitter2Icon TwitterIcon TypepadIcon VideoIcon VimeoIcon WordPressIcon YelpIcon YoutubeIcon