Tjøme kirkelige fellesråd logo

Kirkeliv

Barn og ungdom


0-6 år

FADDERPAKKE

Fadderne til då psbarnet få r en pose med tre gaver i. Gavene skal leveres til fadderbarnet på 1., 2. og 3. å rs då psdag. Foreldrene har kaffen klar.

SMÅ BARNSTREFF

Babysang-Fellesskap-Mat

Fredtun. Onsdag i partallsuker

11.00-13.00

0-2 å r. Gratis.

Trykk her for datoer.

4 og 6 Å RS-KIRKEBOK

Utdeling av kirkeboka på familiegudstjeneste.

4 å rs-kirkebok: 15.10 Hvasser kirke

6 å rs-kirkebok: 16.09 i Tjøme kirke kl. 16.30

Invitasjon i posten. Passet ikke dagen og dere ønsker bok? Ta kontakt.

HALLOVENN

Tirsdag, 31. oktober 2017, Fredtun

Norges største vennefest. Utkledning-godteri-aktiviteter

Gratis

Hallovenn er et tilbud for 5-12 å ringer.

LEGOKLUBBEN

4-6 å ringer.

LEGO- Lapskaus-Bibelhistorie-Sang

Høstens datoer: 29/8, 28/9, 09/11, 05/12

Fredtun. En tirsdag i må neden.

Søsken kan også væ re med.

Gratis

JULEVANDRING & PÅ SKEVANDRING

Barnehagene inviteres til vandring i Tjøme kirke før jul og på ske. Her opplever barna julens og på skens bibelfortellinger.

BARNAS SOMMERKVELD

Søndag 29. mai 2016 Hvasser kirke

Tjømebarna, allsang, is, pølser, ballonger. Gratis

En gudstjeneste med aktiviteter etterpå .

TJØ MEBARNA

Barnekor som deltar på gudstjenester, ulike arrangementer og har det sosialt sammen. For barn 6-9 å r. Ø velser tirsdager kl 13:00 - 14:00 i musikkrommet på Lindhøy skole

JULETREFEST

Menighetens juletrefest. Skuespill. sang. Godteposer

utdelt av De Hellige Tre Konger.

7. januar kl.16.00-18.00


7-12 år

TJØ MEBARNA

Barnekor som deltar på gudstjenester, ulike arrangementer og har det sosialt sammen. For barn 6-9 å r. Ø velser tirsdager kl 13:00 - 14:00 i musikkrommet på Lindhøy skole

LEKSEHJELP

Gir mulighet til å arbeide med lekser og få hjelp av frivillige. Det serveres også mat. 4-10 kl.

Hver mandag kl. 14.00-17.00 på Fredtun.

HALLOVENN

Tirsdag, 31. oktober 2017, Fredtun

Hallovenn er et tilbud for 5-12 å ringer.

TÅ RNAGENT HELG

For 8-9 å ringer.

Bli en tå rnagent og oppdag kirken på en spennende må te!

Lørd. 6. feb og sønd. 7. feb 2016. Ikke overnatting.

Brev i posten

LYSVÅ KEN

For alle 10 og 11 å ringer 2.-3. desember 2017.

Overnatting i kirken.

Brev i posten.

Mer info kommer.

TJØ ME SOUL CHILDREN

Tjøme Soul Children er et kor for barn og ungdom i alderen 10-16 å r. Vå re øvelser er onsdager kl 14:30 –16:00 i Tjøme kirke og vi følger skoleå ret. Hos oss er det frukt å få på øvelsen.

SLUSH

Ledertrening for 5. kl. - 8 kl.

En lørdag med kurs+tre ganger med praksis i ulike aktiviteter

JULETREFEST

Menighetens juletrefest på Fredtun. Skuespill, sang, gang rundt juletreet og Godteposer

utdelt av De Hellige Tre Konger.


13-18 år

CAFE.COM.IN

Fredager,18.00-23.00 på Fredtun

Ungdomskafe med ulike aktiviteter og en møteplass. Det serveres gratis mat. 13-18 å r.

KONFIRMASJON

Arbeide helhetlig med Bibelen, eget liv, praksiser og kirkens tro. Gi mot og inspirasjon til å leve

som kristen

UNGMESSE/UNGDOMSGUDSTJENESTE

Mer info kommer.

Nattkirke

Tjøme kirke.

En fradagskveld i må neden

For og av ungdom.

Et sted for de store spørsmålene

Mat.

KONFIRMANTREUNION

For fjorå rets konfirmanter.

Mimring fra konfirmantleiren, quiz, pizza, film på storskjerm, bibelhistorie, lystenning og overnatting i kirka.

Fre-lørd. en helg i januar

SOUL CHILDREN

Kor for 10-16 å r. Hver onsdag kl 14:30-16:00 i Tjøme kirke.

JOYFUL

Gospelkor som synger i kirken og deltar på ulike arrangementer. Fra 16 å r og oppover.

Kl. 19-21 i Tjøme kirke, hver torsdag. Følger skoleå ret.

LEKSEHJELP

Gir mulighet til å arbeide med lekser og få hjelp av frivillige. Det serveres også mat. 9-16 å r.

Hver mandag kl. 14.00-17.00 på Fredtun.

PAINTBALL

Spilling av paintball på egne baner på Tjøme. En møteplass for ungdommen. 14-18 å r.

Trykk her for facebook gruppe.

LAN KLUBB

Ungdom som samles for spilling av data og en møteplass for ungdommen. 13-18 å r.

Trykk her for Facebook side.


ArrowIcon BloggerIcon AimIcon DeliciousIcon PaperIcon EtsyIcon FacebookIcon FilmStripIcon FlickrIcon CameraIcon LaunchIcon GooglePlus2Icon GooglePlusIcon HeartIcon InformationIcon InstagramIcon LastfmIcon FrontCameraIcon LinkedInIcon EmailIcon MoneyIcon ItunesIcon MyspaceIcon OpenTableIcon PayPalIcon PencilIcon PersonIcon PhotoIcon PicasaIcon PinterestIcon PodcastIcon RssIcon ShoppingCartIcon SoundCloudIcon StarIcon TableProjectIcon TheCityIcon TumblrIcon Twitter2Icon TwitterIcon TypepadIcon VideoIcon VimeoIcon WordPressIcon YelpIcon YoutubeIcon