Tjøme kirkelige fellesråd logo

Kirkeliv

Kirkeliv på øyene

Allerede fra Viking tid...

Det har væ rt et kirkeliv her på øyene langt tilbake i tid. Vi ligger ytterst ut i det som i viking tiden ble kalt for Viken. Her har nok vikingene gjort sine strandhogg. Behovet for gudshus var velkjent allerede på den tid. At det sto kirke på Tjøme på 1300 kan man anta. Den lille steinkirken som sto her ble bygget i middelalderstid og da den ble revet ble vå r nå væ rende kirke innviet 12.september 1867.

Kirkelivet har utviklet seg fra kun å gjelde gudstjenester, begravelser og bryllup til et rikt og mangfoldig menighetsliv i dag. Aktivitetene varierer og er tilrettelagt for de ulike aldersgrupper og interesser--for vi ønsker at mennesker her ute uansett livsfase kan kjenne seg velkommen i menighetens felleskap.

klikk her for aktivitetsliste

ArrowIcon BloggerIcon AimIcon DeliciousIcon PaperIcon EtsyIcon FacebookIcon FilmStripIcon FlickrIcon CameraIcon LaunchIcon GooglePlus2Icon GooglePlusIcon HeartIcon InformationIcon InstagramIcon LastfmIcon FrontCameraIcon LinkedInIcon EmailIcon MoneyIcon ItunesIcon MyspaceIcon OpenTableIcon PayPalIcon PencilIcon PersonIcon PhotoIcon PicasaIcon PinterestIcon PodcastIcon RssIcon ShoppingCartIcon SoundCloudIcon StarIcon TableProjectIcon TheCityIcon TumblrIcon Twitter2Icon TwitterIcon TypepadIcon VideoIcon VimeoIcon WordPressIcon YelpIcon YoutubeIcon