Tjøme kirkelige fellesråd logo

Kalender

Aktivitetsliste


Småbarnstreff

Annen hver onsdag kl. 11:00-13:00, Fredtun

Babysang-Fellesskap-Mat Møteplass for barnet og foreldre. Med sang, rim og regler. 0-5 å r. Gratis.

Vå rens datoer finner du her.


Legoklubben

Fredtun 17.00-18.30

LEGO-LAPSKAUS-SANG-BIBELHISTORIE

4-6 år

Datoer høst 17: 29/8, 28/9, 09/11, 05/12


Tjømebarna

Tirsdag kl. 13:00-14:00, Lindhøy skole

Barnekor som deltar på gudstjenester, ulike arrangementer og har det sosialt sammen. For barn 6-9 å r.


Tjøme Soul Children

Onsdager kl. 14:30-16:00, Tjøme kirke

Barne/ungdomskor som deltar på gudstjenester, ulike arrangementer og har det sosialt. 10-16 å r.


Joyful

Torsdager kl. 19:00-21:00, Tjøme Kirke

Gospelkor som synger i kirken og deltar på ulike arrangementer. Fra 16 å r og oppover.


Tirsdagsmøte

En tirsdag i mnd, kl. 19:00, Tjøme Kirkestue

Orientering om ulike organisasjonsformå l, sang og musikk. Det serveres også enkel mat.


Leksehjelp

Mandager kl. 14:00-17:00, Fredtun

Gir mulighet til å arbeide med lekser og få hjelp av frivillige. Det serveres også mat. 6-16 å r.


Formiddagstreff

Annen hver onsdag kl. 10:30-13:00, Tjøme kirkestue

Møtested med sang, samtale, hygge og enkel mat. For alle aldre.


Ungdom som samles for spilling av data og en møteplass for ungdommen. 13-18 å r.


Cafe.com in

Fredager kl 19:00-23:00, Fredtun

Ungdomskafe med ulike aktiviteter og en møteplass. Det serveres gratis mat. 13-18 å r.


Spilling av paintball på egne baner på Tjøme. En møteplass for ungdommen. 14-18 å r.


Gitarskole

Hver fredag kl. 17:00-17:45, Fredtun

Læ r å spill gitar gratis! For alle aldre.


ArrowIcon BloggerIcon AimIcon DeliciousIcon PaperIcon EtsyIcon FacebookIcon FilmStripIcon FlickrIcon CameraIcon LaunchIcon GooglePlus2Icon GooglePlusIcon HeartIcon InformationIcon InstagramIcon LastfmIcon FrontCameraIcon LinkedInIcon EmailIcon MoneyIcon ItunesIcon MyspaceIcon OpenTableIcon PayPalIcon PencilIcon PersonIcon PhotoIcon PicasaIcon PinterestIcon PodcastIcon RssIcon ShoppingCartIcon SoundCloudIcon StarIcon TableProjectIcon TheCityIcon TumblrIcon Twitter2Icon TwitterIcon TypepadIcon VideoIcon VimeoIcon WordPressIcon YelpIcon YoutubeIcon