Tjøme kirkelige fellesråd logo

Gravferd

Nå r noen dør vekker det ulike følelser i oss. Samtidig som det er mange følelser å forholde seg til er det også mye praktisk som skal ordnes.

I dag kan et begravelsesbyrå ta seg av mye av det praktiske rundt en gravferd. Det er imidlertid ingen ting i veien for at man tar hå nd om en eller flere av oppgavene selv. Det kan bety mye for sorgarbeidet om de(n) sørgende selv deltar aktivt i de praktiske forberedelsene. De(n) på rørende anbefales å ta seg litt tid til å kjenne på og snakke om hvilke deler av forberedelsene en ønsker å gjøre selv. Her kan kirkelig ansatte, bå de prest, diakon og kantor, væ re gode samtalepartnere.

Alle som tilhører kirken kan benytte kirken med forettende prest i forbindelse med gravferd. Har man meldt seg ut av kirken har man selv tatt et annet valg. I respekt for det valg skjer da seremonien ikke i kirkens rom men kapellet stilles til disposisjon.

Les mer om gravferdsseremonien i Den norske kirke her.

Lurer du på forhold på kirkegå rden? Les om vedtekter for kirkegå rdene i Tjøme kommune her.

Les mer om sorggrupper her. Tjøme samarbeider med Den norske kirke på Nøtterøy og Tønsberg om sorggruppe tilbud.

Musikk under begravelser/bisettelser

Musikk kan væ re som balsam for sjelen i de tunge stunder I livet og en god trøst midt I sorgen. Noen har klare formeninger om hva de ønsker av musikk i en slik situasjon, mens andre synes det kan væ re godt å få noen tips. Forslag til egnet musikk under selve seremonien finner dere hos de respektive begravelsesbyrå ene.

ArrowIcon BloggerIcon AimIcon DeliciousIcon PaperIcon EtsyIcon FacebookIcon FilmStripIcon FlickrIcon CameraIcon LaunchIcon GooglePlus2Icon GooglePlusIcon HeartIcon InformationIcon InstagramIcon LastfmIcon FrontCameraIcon LinkedInIcon EmailIcon MoneyIcon ItunesIcon MyspaceIcon OpenTableIcon PayPalIcon PencilIcon PersonIcon PhotoIcon PicasaIcon PinterestIcon PodcastIcon RssIcon ShoppingCartIcon SoundCloudIcon StarIcon TableProjectIcon TheCityIcon TumblrIcon Twitter2Icon TwitterIcon TypepadIcon VideoIcon VimeoIcon WordPressIcon YelpIcon YoutubeIcon