Tjøme kirkelige fellesråd logo

Aktuelt


Nye nettsider

Fra 01.01.2018 er Tjøme kirkelige fellesråd og Nøtterøy

kirkelige fellesråd slått sammen til

Færder kirkelige fellesråd.

Nye nettsider og oppdatert kontaktinformasjon

finner du på www.kirken.no/faerder


Juletrefest

Fredtun

Søndag 07. januar klokken 16:00

Gang rundt juletre, gratis kaffe/kaker og pølser, godis til barna

Velkommen!


Åpen bibel

Bibelundervisning annenhver torsdag kl.13.00

Vi inviterer til bibeltimer dette halvå ret i Tjøme kapell. Temaene er hentet fra kjente salmer og sanger. Vi samles kl.13.00 og holder på ca. en time. Det blir anledning til spørsmå l og samtale. Første samling blir 2.februar.

Her er alle velkommen!

For plakat trykk her


Færder 2018

Fellesrådene på Tjøme og Nøtterøy blir Færder kirkelige fellesråd fra 01.01.2018

Tjøme kommune og Nøtterøy kommune blir Fæ rder kommune fra 1.1.2018, og de to kirkelige fellesrå dene slå s sammen fra samme dato.

Fæ rder kirkelige fellesnemnd planlegger og forbereder den nye organisasjonen, og på denne nettsiden vil du finne møteinnkallinger og møteprotokoller fra arbeidet i fellesnemnda.


ArrowIcon BloggerIcon AimIcon DeliciousIcon PaperIcon EtsyIcon FacebookIcon FilmStripIcon FlickrIcon CameraIcon LaunchIcon GooglePlus2Icon GooglePlusIcon HeartIcon InformationIcon InstagramIcon LastfmIcon FrontCameraIcon LinkedInIcon EmailIcon MoneyIcon ItunesIcon MyspaceIcon OpenTableIcon PayPalIcon PencilIcon PersonIcon PhotoIcon PicasaIcon PinterestIcon PodcastIcon RssIcon ShoppingCartIcon SoundCloudIcon StarIcon TableProjectIcon TheCityIcon TumblrIcon Twitter2Icon TwitterIcon TypepadIcon VideoIcon VimeoIcon WordPressIcon YelpIcon YoutubeIcon