Tjøme kirkelige fellesråd logo

Aktuelt


"Det skjer i disse dager"

Tjøme kirke søndag 17.des kl 16:00

Julespill for små og store


Gratis julekino for alle barn fra 4 - 8 år

Torsdag 21. Desember kl 15 - 17 på Tjøme kirkestue

Torsdag 21. Desember inviteres alle barn i alderen 4 - 8 å r til gratis julekino på Tjøme kirkestue. Filmen som vises er Jul i flå klypa.

Salg av vafler og popcorn

Gratis saft og kaffe

Foreldre er også hjertelig velkommen


Julens gudstjenester

Velkommen til julens gudstjenester i Tjøme kirke og Hvasser kirker:

Julaften 24.desember

Kl. 13:00 Tjøme kirke

Kl. 14:30 Hvasser kirke

Kl. 16:00 Tjøme kirke

1.juledag 25.desember

Kl. 11:00 Tjøme kirke

2.juledag 26.desember

Kl. 11:00 Hvasser kirke


Åpen bibel

Bibelundervisning annenhver torsdag kl.13.00

Vi inviterer til bibeltimer dette halvå ret i Tjøme kapell. Temaene er hentet fra kjente salmer og sanger. Vi samles kl.13.00 og holder på ca. en time. Det blir anledning til spørsmå l og samtale. Første samling blir 2.februar.

Her er alle velkommen!

For plakat trykk her


Færder 2018

Fellesrådene på Tjøme og Nøtterøy blir Færder kirkelige fellesråd fra 01.01.2018

Tjøme kommune og Nøtterøy kommune blir Fæ rder kommune fra 1.1.2018, og de to kirkelige fellesrå dene slå s sammen fra samme dato.

Fæ rder kirkelige fellesnemnd planlegger og forbereder den nye organisasjonen, og på denne nettsiden vil du finne møteinnkallinger og møteprotokoller fra arbeidet i fellesnemnda.


Telefonnummer til kirkekontor

Kirkekontoret har få tt nytt telefonnummer.

Nytt nummer er 33 20 08 40.


LEGO klubben

Fredtun tirsdag 05. desember

LEGO-LAPSKAUS-SANG-BIBELHISTORIE

4-6 å r og ta gjerne med søsken om det passer.

17.00-18.30

Høstens datoer, HER


ArrowIcon BloggerIcon AimIcon DeliciousIcon PaperIcon EtsyIcon FacebookIcon FilmStripIcon FlickrIcon CameraIcon LaunchIcon GooglePlus2Icon GooglePlusIcon HeartIcon InformationIcon InstagramIcon LastfmIcon FrontCameraIcon LinkedInIcon EmailIcon MoneyIcon ItunesIcon MyspaceIcon OpenTableIcon PayPalIcon PencilIcon PersonIcon PhotoIcon PicasaIcon PinterestIcon PodcastIcon RssIcon ShoppingCartIcon SoundCloudIcon StarIcon TableProjectIcon TheCityIcon TumblrIcon Twitter2Icon TwitterIcon TypepadIcon VideoIcon VimeoIcon WordPressIcon YelpIcon YoutubeIcon